Tartech Extra Avfetting 5L

kr349

Avfetting, kanskje det viktigste hjelpemiddelet for en ren bil ved vask.
Vår avfetting løser skånsomt, raskt og effektivt opp asfaltrester, olje, veisalt, tjære og annen skitt.

Tartech Extra Avfetting 5L

kr349

Varenummer: 10564 Kategorier: , , , , , , , , Stikkord: Tartech Extra

Fare: H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H318 - Gir alvorlig øyeskade.
Vis Sikkerhetsdatablad