Tartech Extra Avfetting 1L

kr119

Avfetting, kanskje det viktigste hjelpemiddelet for en ren bil ved vask.
Vår avfetting løser skånsomt, raskt og effektivt opp asfaltrester, olje, veisalt, tjære og annen skitt.

Tartech Extra Avfetting 1L

kr119

Varenummer: 12040007 Kategorier: , , , , , , , , Stikkord: Tartech Extra

Fare: H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H318 - Gir alvorlig øyeskade.
Vis Sikkerhetsdatablad