Kenotek Tyre Dressing 5L

kr699

Plast og gummifornyer som gir en langvarig holdbar glans og beskyttelse av plast og gummi.

Kenotek Tyre Dressing 5L

kr699

Varenummer: 101108 Kategorier: , , Stikkord: , Tyre Dressing

Fare: H225 - Meget brannfarlig væske og damp H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene
Vis Sikkerhetsdatablad