Kenotek Kenolon Ceramic Shield V1

kr1,499

Dette er en meget holdbar og beskyttende coating som danner et tykt og beskyttende lag, som gir god beskyttelse mot berøringsriper, sur nedbør, UV-stråling, fugleskitt etc.

Kenotek Kenolon Ceramic Shield V1

kr1,499

Varenummer: 101169 Kategorier: , , , , , , , , , , , , , , , Stikkord: , , Kenolon Ceramic Shield V1

Fare: H226 - Brannfarlig væske og damp. H302 - Farlig ved svelging. H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Vis Sikkerhetsdatablad